Asp hataları-Çözümleri

SanalKoc

webmaster.tc
Üye
Katılım
6 Ağu 2012
Mesajlar
62
Hata:
Microsoft JET Database Engine error '80040e07'
Data type mismatch in criteria expression.
/aspismi.asp, line 50
Hatanın çözümü: Oluşturmuş olduğunuz veritabanı içerisinde örnek olarak tarih veya sayı özelliğini taşıyan hücreler olduğunu varsayalım. Veritabanına kayıt yaptığınız dosya içerisinde eğer sayı alanına metinsel veri kaydetmeye çalışırsanız veya tarih alanına metinsel bir veri kaydetmeye çalışıyorsanız bu hata çıkmaktadır.. Çözümü için hücrelerinizin özelliğini kontrol edebilir veya kodlarınızda gerekli düzenlemeyi yapabilirsiniz


Hata:
Active Server Pages error 'ASP 0113'
Script timed out
aspismi.asp
The maximum amount of time for a script to execute was exceeded. You can change this limit by specifying a new value for the property Server.ScriptTimeout or by changing the value in the IIS administration tools.
Hatanın çözümü:
Kodunuzun zaman aşımına uğraması nedeniyle oluşur. Zaman aşımı değerini yükselterek sorunu çözebilirsiniz.
Zaman aşımı değeri kodu: server.scriptTimeOut = 1000


Hata:
ADODB.Field hata '80020009'
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.
aspismi.asp, line 0
Hatanın çözümü:
Eşleşen kayıt bulunamadığında veya veritabanı içerisinde yaptığınız sorgu için bir kayıt bulunmuyor ise bu hatayı alırsınız. Veritabanınızda 1000 kayıt olsa dahi eğer döngü yanlış kurulmuş ise bu hata çıkabilir.


Hata:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver]General error Unable to open registry key 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x361c Thread 0x3a70 DBC 0x144e034 Jet'.
aspismi.asp, line 5
Hatanın çözümü: Yanlış veritabanı yolu belirtildiği için veya belirtilen veritabanı yolu içerisinde MDB dosyası bulunmadığında bu hata karşınıza çıkmaktadır. Çözümü için veritabanı dosyanızın veritabanı yolu içerisinde olduğundan emin olun veya veritabanı yolunuzu kontrol edin.
Hata: Active Server Pages error 'ASP 0126'
Include file not found
aspismi.asp line 1
The include file 'include_asp.asp' was not found.
Hatanın çözümü: Include dosyasının yolunu yanlış yazdıysanız veya belirtmiş olduğunuz yol içerisinde include dosyası yok ise bu hata ile karşılaşılmaktadır. Çözümü için Include dosyasını belirttiğiniz yol içerisinde koymanız gerekmektedir.


Hata:
Microsoft JET Database Engine (0x80004005)
Could not find file 'c:\db\mdbisim.mdb'.
aspisim.asp, line 5
Hatanın çözümü: Veritabanı yolunu yanlış belirttiğiniz için veya veritabanı dosyasını belirlemiş olduğunuz klasöre koymadığınız için bu hata çıkabilmektedir. Veritabanı yolunuz doğru ise veritabanı dosyasının bu yol içerisinde olduğundan emin olun. Örnek bir veritabanı yolu belirtmesini şu şekilde yapabilirsiniz:
VeritabaniYol = Server.MapPath("/db/mdbisim.mdb")
Set Baglanti = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Baglanti.Open ("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & VeritabaniYol)


Hata:
Server object error 'ASP
0177 : 800401f3'
Server.CreateObject Failed
/aspismi.asp, line 2
Hatanın çözümü: Sunucunuzda yüklü olmayan bir bileşeni (component) kullanmaya çalışıyorsunuz. Bileşen ismini kontrol ediniz. Sunucu yetkiliniz ile irtibata geçerek bileşenin yüklenmesini sağlayabilirsiniz.

Hata:
Microsoft VBScript runtime error '800a000d'
Type mismatch: 'Islem'
aspismi.asp line 50
Hatanın çözümü: Türlerin uyuşmadığını belirten bir hatadır. Matematiksel işlemlerde string veri kullanıldığı zamanlarda; olmayan bir fonksiyon çağırılmaya çalışıldığında karşılaşılır. Verinizin türünün doğru olduğuna emin olunuz ya da fonksiyon isminin doğruluğunu kontrol ediniz.

Hata:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server error '80040e14'
Incorrect syntax near the keyword 'AND'.
aspismi.asp line 50
Hata çözümü: SQL cümlesi içerisinde AND kelimesinin yanlış kullanımından kaynaklı bir hatadır.Örnek olarak AND kelimesini SQL içerisinde şu şekilde kullanabilirsiniz:
SqlCumlesi = "Select Hucre1, Hucre2 from Tablo1 WHERE Hucre1 = 'Zorunlu1' AND Hucre2 = 'Zorunlu2'"

Devamı Oku: Asp hataları-Çözümleri
 

Üst