C Koşula Bağlı İşlem Satırları

Carizmatic

webmaster.tc
Üye
Katılım
6 Ağu 2012
Mesajlar
1,500
Konum
Webmaster.TC
KOŞULA BAĞLI İŞLEM SATIRLARI
İlk if deyimi ile başlar ,ondan sonra parantez içinde şartı bulunur.Şayet bu parantez içindeki şart doğru ise if 'den hemen sonraki satırı işler.Şayet cevap yanlış ise if 'den sonra gelen komut atlanır.Burada da tek bir komut ,küme işaretleri ile ,bir komut bloku haline getirilir.
Kullanışı şu şekildedir.

IF ( ifade ) işlem-satırı;
#include"stdio.h"
main()
{
int d1;
printf("Bir int değer giriniz :");
scanf("%d",&d1);
if (d1<50) printf("Girdiğiniz sayı 50'den küçüktür!");
if (d1>50) printf("Girdiğiniz sayı 50'den büyüktür!");
}

#include"stdio.h"
#include"conio.h"
main( )
{
char d1;
printf("Bir harf giriniz :");
d1=getche();
if (d1>='a' && d1<='z')
printf("\n Girdiğiniz harf, küçük bir harftir.");
if (d1>='A' && d1<='Z')
printf("\n Girdiğiniz harf,büyük bir harftir.");
}

#include"stdio.h"
#include"math.h"
main( )
{
double d2;
int d2;
printf("Double bir değer giriniz :");
scanf("% lf",&d1);
printf("[1].Değerin karesini alma ,[2].Değerin karekökünü alma \n);
printf("Seçiminiz :");
scanf("%d",&d2);
if (d2==1) printf("İşlemin sonucu :%f",d1*d1);
if (d2==2) printf("İşlemin sonucu :%f",sqrt(d1);
}

SQRT : Karekök alma komutudur , " math.h" dosyasını kullanır.
 

Üst